Среща-дискусия със заместник-министъра на правосъдието Евгени Стоянов

четвъртък, 15 февруари 2018 11:04

Новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество обсъдиха студенти от Юридическия факултет на среща-дискусия с Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието, възпитаник на УНСС.

В зала „Тържествена“

Целта на срещата е да се запознаете с новия закон и да формирате своя гледна точка, посочи доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет (на снимката долу).

Според Евгени Стоянов корупцията се изразява в усещане за несправедливост в обществото, за неефективност на институциите, за разрушаване на доверието на гражданите към тях и др.

Заместник-министърът Евгени Стоянов

Безспорно противодействието срещу корупцията трябва да бъде по-ефективно. Промяна може да настъпи веднага щом се промени институционалната архитектура на държавните органи, ангажирани в борбата с нея. Реализацията на тази промяна е именно Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, посочи Стоянов и се спря на водещия принцип при изработването на закона - да се следват парите и имуществото.        

Гост на срещата-дискусия беше и проф. д.ю.н. Димитър Радев от катедра "Публичноправни науки", който коментира дали Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество трябва да има разследващи функции  и кой трябва да назначава нейния председател (на снимката долу).

Срещата продължи с дискусия.

 

Галерия снимки от Среща-дискусия със заместник-министъра на правосъдието Евгени Стоянов ...