Форум клуб „Фест“

сряда, 14 февруари 2018 14:20

За първи път в университета се проведе Форум клуб „Фест“, който събра в аула „Максима“ представители на 11 студентски организации и клубове от УНСС: Младежки бизнес клуб - факултет „МИП“,  Студентско сдружение „Развитие“ -  катедра „Икономикс“, Еко клуб, клуб „Дебати“ „Стефанъ Стамболовъ“, Студентски съвет, AIESEC България - клон УНСС, „Заедно в час“, „Его Политико“, САИМО, Еразмус Стюдънт Нетуърк УНСС и Клуб на социолога.

Организаторите

Форумът, чиято цел беше представяне на алтернативни и интересни възможности за развитие на студентите, беше открит с презентация на Студентския съвет, чиято дейност беше представена от неговия председател Кристиян Маджуров и от Даниел Парушев, председател на Студентския сенат.

Кристиян Маджуров  Даниел Парушев

Максимилиян Михайлов, основател на Студентското сдружение „Развитие“ и организатор на Форум клуб „Фест“, благодари на своите колеги за участието. Постарахме се днешното събитие да е полезно за всички студенти, посочи той (на снимката долу).

По време на форума организациите и клубовете представиха своята дейност. Студентите участваха в работилници и игри, а най-добре представилите се получиха награди.

Галерия снимки от Форум клуб „Фест“ ...