Дипломира се випускът на младите предприемачи

сряда, 06 декември 2017 10:36

Зала „Тържествена“ събра абсолвенти, преподаватели и родители на тържествена церемония по връчването на дипломите  на бакалаврите от специалност „Предприемачество“ и магистрите от специалност „Предприемачество“ със специализация „Фамилно предприемачество“. На събитието присъстваха и много гости от държавната администрация, бизнеса, академичните среди. Дипломирането на абсолвентите съвпадна с 10 години от създаването на специалност „Предприемачество“ и 20-годишнината на Института по предприемачество при УНСС.   

Абсолвенти

Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, директор на Института по  предприемачество, основател и почетен ръководител на катедра „Предприемачество“, създател на специалността „Предприемачество“, заслужил професор на УНСС, както и вицепрезидент на Европейския съвет по малък бизнес и предприемачество и председател на УС на Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството, поздрави дипломантите и родителите им. Той разказа за 10-годишниния път на специалността – от идеята до реализацията й,  създаването на първата и единствена катедра „Предприемачество“ в страната, международния й авторитет, магистратурата „Фамилно предприемачество“, докторантурата по предприемачество и др. Проф. Тодоров коментира разликата между предприемач, бизнесмен и мениджър и разпредели „традиционната квота“ в реализацията на студентите от випуските – 20% предприемачи, 20% бизнесмени, около 20-30% експерти.

Проф. Кирил Тодоров

Диплома и напътствие за абсолвентката

Инж. Илия Келешев, председател на Браншовата камара по машиностроене, изрази увереност, че випускът е много подготвен и абсолвентите имат добро професионално бъдеще. Той връчи първата диплома на Диана Щерева (на снимката долу).

УНСС и Министерството на икономиката подкрепят вашето професионално бъдеще, посочи Любомир Ганчев, съветник на икономическия министър Емил Караниколов. Студентите имат летящ старт с академичната си подготовка за предприемачи, а държавата, в лицето на Министерството на икономиката, им предоставя много добра възможност за развитие. Тя ще  подпомогне млади предприемачи, които могат да кандидатстват с проекти за собствен бизнес по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. До края на декември ще бъде обявен прием на проекти за стартиращи предприятия, за който са осигурени над 67 млн. лв. С тях ще бъдат финансирани близо 400 новорегистрирани компании с до 200 хил. лв. безвъзмездна помощ, съобщи Любомир Ганчев.

Г-н Любомир Ганчев

Дипломи на абсолвентите връчиха и другите специални гости на церемонията (на снимките долу).

Цън Цон, собственик на „Тараленд Груп“, връчва дипломата на абсолвентка 

 

Абсолвентите приветства и доц. д-р Костадин Коларов, ръководител на катедра „Предприемачество“ (на снимката долу).

 

Галерия снимки от Дипломира се випускът на младите предприемачи  ...