Кръгла маса на тема „Учебна практика: Сподели знание, сподели опит“

вторник, 05 декември 2017 14:09

Катедра „Недвижима собственост“ организира кръгла маса на тема „Учебна практика: Сподели знание, сподели опит.“ Целта на форума беше да се осъществи тристранна среща  университет – работодатели - студенти във връзка със задължителната университетска учебна практика, заложена в учебния план на студентите от четвърти курс, специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“.

В зала „Факултетна“

Във форума участваха ръководителят на катедра „Недвижима собственост“ проф. д-р Йорданка Йовкова, доц. д-р Георги Забунов, научен секретар на катедрата, модератор на кръглата маса, представители на водещи браншови организации от сектора на недвижимите имоти: Българската фасилити мениджмънт асоциация, Европейската ФМ асоциация, Националното сдружение „Недвижими имоти”,  Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България, мениджъри на компании от сферата на бизнеса с недвижими имоти, бакалаври и магистри от специалност „Мениджмънт на недвиж имата собственост“.

По време на форума

Разисквани бяха различни аспекти на сътрудничеството между участниците в кръглата маса. Целта на дискусията беше да се обсъдят очакванията, изискванията и възможностите за реализация на студентите, да се споделят добрите практики и да се очертаят предизвикателствата. Представителите на бизнеса, ръководството на катедрата и студентите решиха да бъде изградена ефективна работеща мрежа за споделяне на знания, опит, за сътрудничество и взаимопомощ.

Галерия снимки от Кръгла маса на тема „Учебна практика: Сподели знание, сподели опит“ ...