Наши студенти участваха в кръгла маса в Европейския парламент

четвъртък, 30 ноември 2017 10:19

По покана на Момчил Неков, член на Европейския парламент и възпитаник на УНСС, студенти от Юридическия факултет участваха в кръгла маса на тема „Ролята на социалното предприемачество в подкрепа на местните общности“ в Европейския парламент.

Нашите студенти по време на кръглата маса

В кръглата маса участваха Н.Пр. М. Добрева, посланик на България в Белгия, П. Клайн, Генерална Дирекция GROW Unit, Предприемачество и социална икономика, на Европейската комисия, проф. д-р Н. Денчев от Свободния университет - Брюксел, гл. ас. д-р Ив. Беев, научен секретар на катедра „Икономикс“, Л. Колевски, педагог в Специалното училищеза ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ - София, представители на бизнеса, разработчици на специализиран софтуер за лица със зрителни проблеми (цветна слепота).

Момчил Неков (в средата) и гл. ас. д-р Ивайло Беев (вдясно) със студентите от УНСС

На форума бяха представени приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, един от които е социалното приобщаване. Постигнати бяха договорености за разширяване и подобряване на достъпа до образователни услуги в УНСС на студенти със зрителни проблеми. Със съдействието на Неков се предвижда даряването на няколко софтуерни продукта: гласово-възпроизвеждаща програма (за незрящи студенти или лица с висока степен увредено зрение), специфични настройки за потребители на софтуерни продукти със зрителни проблеми, издаването на специализирана учебна литература на брайлова азбука за нуждите на образователния процес в УНСС.

Галерия снимки от Наши студенти участваха в кръгла маса в Европейския парламент ...