Отбор от специалност „Международни икономически отношения“ спечели голямата награда в конкурса „Като Бернайс“

Четвъртото издание на фестивала „Денят на Бернайс“ приключи с престижния  студентски конкурс „Като Бернайс“, който тази година беше на тема „Европейските институции, бежанската политика и популизмът: нови комуникационни решения“.

По време на състезанието

С първа награда беше отличен отборът на Калина Леонтиева и Дарина Попова от специалност „Международни икономически отношения“ с ментор гл. ас. д-р Александър Христов от катедра „МИО и бизнес“.

Павлина Цанева и Маргарита Димова от специалностите „Медия икономика“ и „Медии и журналистика“ на катедра „Медии и обществени комуникации“ с ментор гл. ас. д-р Мария Николова бяха отличени с наградата за оригинална идея. 

Екипите представят предложенията си

Другите два отбора на УНСС бяха от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ - Явор Бачев и Инна Борисова от специалност „Маркетинг и рекламен мениджмънт“ с ментор проф. д-р Боян Дуранкев, и Камелия Бесова, Карина Азизян и Десислава Сеферова от специалност „Маркетинг“ с ментор гл. ас. д-р Елена Костадинова.  

Отличените отбори

По време на презентациите всеки екип в рамките на 15 минути представи проекта си пред журито в състав: Мила Миленова, председател на БДВО за 2018 и 2019 г., Емилия Хубавенска, експерт „Комуникации“, European Asylum Support Office (EASO), и всички ментори на студентските екипи. Отборите трябваше да подготвят и комуникационно предложение под формата на информационна, комуникационна, маркетингова, ПР или лобистка кампания, която да включва стратегия и няколко конкретни тактики или дейности за подобряване на средата.

Галерия снимки от Отбор от специалност „Международни икономически отношения“ спечели голямата нагр ...