И абсолвентите от РЦДО - Пловдив се дипломираха

На официална церемония бяха връчени дипломите на бакалаврите от Регионалния център за дистанционно обучение – Пловдив със специалности  „Публична администрация и регионално развитие” и  „Финанси, счетоводство и контрол”.

На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, проф. д-р Емилия Миланова,  директор на РЦДО –  Пловдив, доц. д-р Георги Николов, в. и. д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на абсолвентите.

Абсолвентите

 

Вие направихте великолепен избор. УНСС е най-старото, най-авторитетното и най-голямото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, което подготвя елита на страната ни, лидер е в българското висше образование и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование, изтъкна в привестствието си към абсолвентите проф. Емилия Миланова.

Избрахте уникални специалности: „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Публична администрация и регионално развитие“, които ви предоставят големи възможности за успешна професионална реализация, посочи оце директорът на регионалния център.

.

Доц. Ралева, проф. Миланова и доц. Николов (отляво надясно)

 

Днешният ден е голям празник за вас, които завършвате тази първа степен на висшето образование, обърна се към бакалаврите и доц. Ралева. Това е празник и за вашите родители, преподаватели и приятели. Усилията, които заедно положихме, са основата, върху която ще градите вашето бъдеще и професионалната си реализация. Зам.-ректорът насърчи абсолвентите да продължат обучението си в магистърските и докторантските програми. Следвайте мечтите си, успявайте!, пожела доц. Ралева.

Използвайте знанията и уменията, които получихте по време на своето обучение. Следвайте мечтите си, носете духа на знанието и жаждата за творчески изяви, каза доц. Николов.

Първи получиха дипломите си отличниците Мария Тороманова, Павлина Азманова-Доганова от специалност „Публична администрация и регионално развитие” и Никола Челибашки от специалност „Финанси, счетоводство и контрол”.

Мария Тороманова  сподели, че четирите години в университета са били съпътствани с успехи и трудности, но и с много приятелства за цял живот (на снимката долу).

Галерия снимки от И абсолвентите от РЦДО - Пловдив се дипломираха ...