Бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" се дипломираха

На официална церемония в зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на студентите, завършили специалностите "Бизнес информатика", "Бизнес информатика и комуникации", "Бизнес информатика с преподаване на английски език", "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език", както и на магистрите от "Бизнес информатика" и "Бизнес информатика със специализация "Информационни технологии за бизнес анализи".

На тържеството присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, доц. д-р Любен Боянов, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество, доц. д-р Росен Кирилов, зам.-директор на Специализираното звено за практическо обучение, гл. ас. д-р Пламен Милев, родители и приятели на абсолвентите.

В зала "Тържествена"

Вашият ден не е обикновен празник, той е празник за студенти и родители, преподаватели и администрация. каза проф. Стефанова Взаимно сме полагали усилия - родителите са били ваши стожери, ние сме дали основата, върху която ще градите, обърна се към дипломантите деканът. Вашата специалност е динамична, бързо развиваща се.

Студентите не само са усвоили знания, но и разбирането за толерантност, адресира проф. Стефанова към родителите. Вярвам, че и занапред ще се гордеем с тях.

Проф. Камелия Стефанова приветства абсолвентите. Вдясно от нея: доц. Боянов, д-р Милев и доц. Кирилов

Нека този празник да не е последен, да продължаваме да се срещаме и в магистърските, и докторантските програми. Страната ни е хубава, само трябва да я подобрим и това ще направите вие, младото поколение, изтъкна проф. Стефанова.

Първи получиха дипломите си магистрите. Отличничките Моника Бъчварова и Доротея Гърбачкова благодариха на преподавателите, близките и колегите си за подкрепата и приятелството. „Няма бариера за мечтите, успехът е за смелите“, каза Моника. „Лесното свърши, започва трудното, но ще успеем“, допълни Доротея.

Моника и Доротея

Абсолютната отличничка при бакалаврите Иванина Велчева поздрави присъстващите и сподели, че четирите години в университета са били съпътствани с успехи и трудности, но и с много приятелства за цял живот (на снимката долу) .

Иванина Велчева

Галерия снимки от Бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" се  ...