Семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance”

Финансово-счетоводният факултет, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) и MDV Professional Education проведоха в университета семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance”. На форума в зала „Тържествена“ присъстваха доц. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет, Йоана Жуковска, представител за Югоизточна Европа на ICAEW, Христина Христова, възпитаничка на УНСС, специалист по маркетинг и бизнес развитие в MDV Training в България, гл.ас. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ".

Доц. Пожаревска отрива семинара

 

Целта на семинара е представяне на възможностите всички студенти от направление „Финанси, счетоводство и контрол“ и специалностите „Счетоводство“, „Финанси“, „Финансов контрол“ и „Finance and Accounting taught in English” да придобият ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (ICAEW CFAB) след полагане на изпит по модул „Accounting“ и напълно безплатно признаване на останалите пет изпита от професионалната квалификация (в т.ч. изпитите по модули Business and Finance”; „Management Information“; “Law”; “Assurance” и “Principles of Taxation”), посочи доц. Пожаревска. Тя изтъкна, че най-голямата професионална организация на счетоводители в света - Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW), признава всички изпити от първо сертификацинно ниво на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС.

В зала "Тържествена"

 

В кратка презентация Йоана Жуковска представи ICAEW и световнопризнатите квалификации за експерт-счетоводители, даващи огромно предимство при кандидатстването в големи световни компании. Жуковска акцентира върху факта, че обучението в УНСС покрива по-голямата част от обучението за АССА квалификациите и затова се признава изцяло. Необходим е само един допълнителен модул за получаване на сертификат и обучението по него се осъществява за 450 работни дни и само за 150 паунда, тъй като част от него е безплатно за студентите от УНСС. Съществува и онлайн платформа, в която след регистрация се извършва онлайн обучение за квалификациите и подготовката за изпит.

Йоана Жуковска

 

Христина Христова запозна студентите с MDV Training и открои как компанията може да съдейства в подготовката им за АССА квалификациите. MDV Training е почетен член на Глобалната мрежа на BPP Professional Education и представлява Business Today International Simulations за България. Компанията предлага специализирани обучения за професионални квалификации по финанси и счетоводство в online и face-to-face формат (AAT, ACCA, CIMA, ICAEW, CFA, Dip IFR), лидерски умения и умения за преговори, презентиране пред публика, бизнес обучения - правна рамка, маркетинг, бизнес стратегия, управление на човешки ресурси. Компанията предлага учебни материали на BPP Learning Media, интерактивни симулационни игри за изграждане на бизнес усет и усъвършенстване на познания.

По време на семинара

 

Галерия снимки от Семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and F ...