Проф. д-р Борислав Борисов е удостоен с отличителния почетен знак на Икономическия и социален съвет на Република България

сряда, 11 октомври 2017 12:28

На провелата се на 9 октомври 2017 г. Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС), председателят на съвета проф. д-р Лалко Дулевски връчи отличителния почетен знак на ИСС на проф. д-р Борислав Борисов – почетен професор и почетен ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

 

Знакът се връчва за цялостния принос на проф. Борислав Борисов в развитието на гражданското общество в Република България. Като председател на национално призната работодателска организация той е един от учредителите на съвета, а като ректор на УНСС е първият ръководител на институция, осигурил на новосъздадения Икономически и социален съвет необходимите работни помещения, зали и кабинет в сградата на УНСС, с което му бе дадена възможност за официална регистрация и започване на неговата реална дейност. Седалището на съвета и неговата дейност се осъществяваше в сградата на УНСС до края на 2003 г.

Членовете на ИСС изказаха благодарност на проф. Борислав Борисов за оказаната от него подкрепа и съдействие за учредяването, изграждането и развитието на Икономически и социален съвет на Република България.

Галерия снимки от Проф. д-р Борислав Борисов е удостоен с отличителния почетен знак на Икономическ ...