Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за професионално обучение на администрацията във Франция

Проф. д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в експертна комисия за международна акредитация на програма за професионално обучение на служители от местната власт във Франция. The Training Programme for Local Government Administration Directors се провежда от Institut National des Etudes Territoriales (INET), Страсбург, към Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Париж, Франция. Програмата е разработена и се реализира на три етапа с продължителност 18 месеца. Администрацията на местното управление във Франция обхваща около 2 милиона държавни служители.

 

Проф. Кацамунска (в средата) с колегите от експертната комисия

 

Местното ниво на управление във Франция се въвежда със закон от 1984 г., а три години по-късно през 1987 г. отново със закон се създава национална институция за професионално обучение на служителите на местната власт -  Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Paris, France. Тя отговаря за професионалното обучение на служители, които ще заемат длъжности с управленски фунции в местната администрация на общини с население над 40 000 души. За организирането и провеждането на обучението Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Paris, създава самостоятелно вътрешно звено - Institut National des Etudes Territoriales (INET), което от 1997 г. е базирано в Страсбург.  

Международната експертна комисия посети Institut National des Etudes Territoriales (INET), Страсбург, и Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), Париж. В състава на комисията бяха включени четирима членове, по двама от двете международни организации: prof. Allan Rosenbaum (Florida International University, USA) и prof. Polya Katsamunska (UNWE, BG) за International Commission on Accreditation of Public Administration Education and Training Programs (ICAPA) към IASIA, и  prof. Theo van der Krogt (University of Twente, the Netherlands) и prof. Herwig Reynaert (Ghent University, Belgium), за European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA). 

Среща на комисията с членове на  изпълнителното бюро на професионалните организации

 

 

Галерия снимки от Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за профес ...