Наши представители участваха в конференция с двама нобелови лауреати

понеделник, 10 юли 2017 9:08

От 3 до 6 юли в азербайджанския курорт Шахдаг в Кавказ се проведе втора международна студентска  конференция, организирана от Държавния митнически комитет на Република Азербайджан (ДМКРА) и регионалния офис в Баку на Международната мрежа на митническите университети.

Студентите от УНСС Георги Георгиев и Радостина Чаушева, под научното ръководство на проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов от катедра „МИО и бизнес“, подготвиха за конференцията доклад на тема: „Модернизация на инструментите за търговска защита на ЕС“.

Председателят на ДМКРА проф. генерал полковник Айдън  Алиев (в средата), отляво - проф. Хаджиниколов, отдясно – студентът от специалност „МИО“ Георги Георгиев

На форума бяха представени доклади на участници от над 30 държави. Огромен интерес предизвикаха презентациите на нобеловите лауреати проф. Едуард Ц. Прескот  и проф. Кристофър Писаридес, посветени на актуални проблеми на съвременната глобална икономика.

Галерия снимки от Наши представители участваха в конференция с двама нобелови лауреати ...