Професор от УНСС участва в международни комисии за присъждане на докторска степен в холандски университет

петък, 30 юни 2017 9:16

Проф. д.с.н. Елка Тодорова от катедра “Икономическа социология” участва в работата на три международни комисии за присъждане на докторск степен в Университета Брабант, Тилбург, Холандия.

Комисиите се състоят от петима професори, експерти в съответната област на защитавания труд, които се избират от академичните състави на отделните департаменти и назначават от ректора на университета за “опоненти”. В състава им е включен и един представител на ректорското ръководство. Работата на членовете на комисиите е да рецензират депозираните тези - два до три месеца преди публичната защита, както и да участват с въпроси на самата защита.

Церемонията по провеждане на защитата е много тържествена, сценарият се следва от 90 години с много малки промени. Докторантът има право да се защитава заедно с представен от него “защитник” - много често член на семейството му. Опонентите задават въпроси,  които не са предварително известни на докторанта. Времетраенето на процедурата е точно 90 минути, като началото и краят се обявяват от т.нар. глашатай.

 

Галерия снимки от Професор от УНСС участва в международни комисии за присъждане на докторска степе ...