Наш докторант спечели наградата „Д-р Илко Ескенази” в областта на икономиката за 2017 г.

вторник, 27 юни 2017 12:52

Свилен Колев, редовен докторант към катедра „Финанси“ на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, спечели наградата „Д-р Илко Ескенази” в областта на икономиката 2017 г. Призът му бе връчен от вицепремиера Томислав Дончев по време на церемония в Дома на Европа в София (на снимката долу). 

Докторант Свилен Колев е отличен за разработката си на тема „Ефекти от отрицателния лихвен процент върху свръхрезервите на банките в България“, попадащ в направлението на конкурса, свързано с икономическа политика на Европейската централна банка. 

Проф. Димо Платиканов, президент на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“, г-н Михаил Тачев, изпълнителен директор на фондацията, докторант Свилен Колев, доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на ФСФ и научен ръководител на докторанта (отляво надясно)

Колев разработва дисертационен труд „Неконвенционалната парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти, включително и за България” под научното ръководство на доц. д-р Силвия Трифонова. Докторантът участва в три научноизследователски проекта, финансирани от фонд „НИД” на УНСС, които се ръководят съответно от доц. д-р Силвия Трифонова, доц. д-р Пламен Орешарски и доц. д-р Емил Хърсев. Свилен Колев осъществява активна публикационна дейност и участва в много академични инициативи на катедра „Финанси” и Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Той е член на организационния комитет на ежегодната международна научна конференция на младите учени. Тази година на 17 ноември 2017 г. в УНСС ще се проведе 13-ата международна конференция на младите учени на тема „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят”. 

Проф. д-р Аврам Ескенази, доц. Трифонова и докторант Колев

Наградите „Д-р Илко Ескенази“ за писмен труд в областите „Икономика” и „Право“, свързани с интегрирането и членството на България в Европейския съюз, се връчват за тринадесети пореден път. Мемориалният фонд „Д-р Илко Ескенази“ към Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ е създаден в края на 1994 г. Той има за цел да подпомага професионалното и академично израстване на млади хора в усвояването на правните, икономическите и политическите науки в България.

Докторант Свилен Колев

Галерия снимки от Наш докторант спечели наградата „Д-р Илко Ескенази” в областта на икономиката за ...