Наш преподавател участва в международна конференция в Университета Джорджтаун, Вашингтон

понеделник, 26 юни 2017 9:46

Доц. д-р Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ участва в международната конференция „Отговорните организации в глобалния контекст“ (Responsible Organizations in the Global Context) във Вашингтон. Форумът беше организирана от Центъра за междукултурно образование и развитие (CIED) в Университета на Джорджтаун, Вашингтон, САЩ, и изследователската лаборатория по мениджмънт LAREQUOI към Университета Париж-Версай, Франция.

На конференцията бяха дискутирани различните измерения и въздействия на "отговорността" на организациите - компании, институции, правителства и т.н., предвид международните различия и прилики, както и глобалните предизвикателства. 

Откриването на конференцията 

Международната конференция беше посветена на темата за "отговорните организации", разгледана от различни гледни точки: от международната перспектива (чрез направените от участниците анализи за различни страни или чрез сравнителни изследвания); от институционалната перспектива (чрез изследвания на бизнес организациите, обществените и неправителствените организации); от професионалната перспектива (с вижданията на изследователи от различни страни и на хората, практикуващи отговорното управление).  

Доц. Елка Василева (вляво) с други участици във форума

По време на осемнадесетата работна сесия доц. Елка Василева и колеги, представиха изследването „Корпоративната социална отговорност (КСО) в Европа: дискурси и практики“. Доц. Василева открои резултатите от проучването в България. Колегията оцени сравнителния аспект на изследването, направено в три страни по единна методика – Франция, Словакия и България, както и различното приложение на КСО стратегиите в контекста на двете страни от Централна и Източна Европа. 

Авторите на изследването. Отляво надясно: проф. Делфин Филип дьо Сент Жулиен, доц. Елка Василева, проф. Жил Руе, докторант Иман Бутерфас

По време на срещите и разговорите с колеги от други европейски страни, САЩ, Канада, Латинска Америка (Чили, Аржентина, Бразилия) и други, бяха обсъдени глобалните предизвикателства и отговорността на организациите, новите тенденции по отношение на етичния бизнес и КСО, въздействието на националните култури върху етичната и социална отговорност на организациите, анализът на риска и комуникациите и др. Общите изследователски интереси позволяват да се търси бъдещо изследователско сътрудничество в сферата на отговорното и устойчивото управление на организациите.

Галерия снимки от Наш преподавател участва в международна конференция в Университета Джорджтаун, В ...