Студенти от Юридическия факултет посетиха Апелативна прокуратура - София

понеделник, 26 юни 2017 8:49

Студенти от Юридическия факултет при УНСС посетиха Апелативната прокуратура – София (САП) в Деня на отворените врати.

Зам.-апелативният прокурор Галина Стоянова посрещна бъдещите прависти и представи основните функции на апелативната прокуратура. 

 Студентите със  зам.-апелативния прокурор Галина Стоянова

Говорителят на САП, прокурор Искра Колева, запозна студентите със структурата и организацията на Софийския апелативен район, неговата специфика и териториален обхват. Специално внимание бе отделено на статута на по-горестоящата прокуратура, каквато е Апелативната прокуратура – София, компетентността на държавното обвинение на окръжно и районно ниво, както и на наказателните производства, взети на специален надзор.

В заседателната зала на Апелативната прокуратура - София

Студентите зададоха конкретни въпроси, свързани с провеждането на конкурсите за прокурорски помощници и младши магистрати, придобиването на практически опит в наказателното право. Сред обсъжданите теми бяха дела, водени срещу магистрати, свързани с корупция, както и действащата нормативна уредба относно този вид престъпления.

Със съдебния администратор Марияна Зарева

Студентите се запознаха с организацията на работата на Софийската апелативна прокуратура и заедно със съдебния администратор Марияна Зарева посетиха работните места на държавните обвинители, регистратурата и деловодството, където придобиха представа за начина на разпределението на делата и тяхната обработка.

Галерия снимки от Студенти от Юридическия факултет посетиха Апелативна прокуратура - София ...