Студенти от Юридическия факултет посетиха Административния съд София-град в Деня на отворените врати

петък, 16 юни 2017 9:38

По покана на ръководството на  Административния съд София–град (АССГ) студенти от Юридическия факултет на УНСС, съвместно с техни колеги от УниБит и ученици от столичните училища „Дорис Тенеди“ и 35 СУ „Добри Войников“, посетиха АССГ в организирания от съда Ден на отворените врати.

Председателят на АССГ съдия Радостин Радков приветства гостите и ги увери, че съдът работи добре. Посетителите имаха възможност да присъстват в съдебна зала по време на заседание, както и самите те да станат участници в съдебен процес в ролите на съдии, прокурори, адвокати, ищци, юрисконсулти.

Студентите на посещение в АССГ

И този път най-атрактивно за младите хора беше разиграването на административен процес с помощта на съдии от АССГ. Студенти облякоха тоги на съдии и прокурори, а техни колеги влязоха в ролята на страни по спора и на процесуални представители.

В „съдебното заседание“ беше разгледано дело, образувано по предявен в АССГ иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди срещу Столичната дирекция на вътрешните работи. „Съдията“ Цветан Любчев, второкурсник от Юридическия факултет, уважи иска за имуществени вреди от незаконосъобразно постановление и присъди обезщетение в размер на 900 лева – изплатеното адвокатско възнаграждение в производство по обжалване и отмяна на наложено административно наказание за нарушение на Закона за движението по пътищата.

По време на "съдебното заседание"

Гостите се запознаха и с работата на отделните служби от администрацията: деловодството, съдебните секретари, призовкарите, адвокатската стая и се убедиха, че в АССГ се спазва принципът на случайно разпределение на делата.

Галерия снимки от Студенти от Юридическия факултет посетиха Административния съд София-град в Деня ...