Публична лекция на тема "Необратимият път към срив на еврото"

петък, 28 април 2017 10:47

Публична лекция на тема „Необратимият път към срив на еврото“, организирана от катедра  „Финанси“ и Научноизследователския център за парични и икономически изследвания, се проведе в зала „Научни съвети“ на университета. Пред студентите и преподавателите говориха гост-лекторите Гордън Кер, член на консултантското дружество Cobden Partners в Лондон, експерт по инвестиционно банкиране, банково регулиране и отчетност, и  Кевин О`Дрискол, банков експерт и член на консултантското дружество Cobden Partners.

В зала „Научни съвети“

Срещата бе  открита от гл.ас. д-р Дияна Тодорова Митева от катедра  „Финанси“, която представи двамата лектори.

Д-р Дияна Митева открива срещата. Вляво – двамата гост-лектори

Гордън Кер, специалист с голям опит  в анализирането на банкови фалити и правителствени дългове, коментира Брекзит и възможните ефекти от излизането на Великобритания от ЕС,  като даде позитивна прогноза за икономиката на страната. Според него обаче сривът на еврото е неизбежен и очевиден, предвид заплахите за единната валута, които идват от Италия. Експертът базира твърденията си върху модела, създаван от италианското правителство в малката банка Banca Popolare di Bari. При анализ на извършена от нея транзакция, разгледана „лист по лист и перо по перо“, се експонира влошената банкова система на страната.

По време на лекцията на Гордън Кер (вляво) и Кевин О`Дрискол

Детайлен анализ на цитираната банкова операция бе направен с числа и факти и от Кевин О`Дрискол.

Гордън Кер изтъкна, че проблемите на италианските банки се прехвърлят и към Европейската централна банка и това води към неизбежен срив на еврото. По думите му европейската банкова система е в състояние на „пълен отказ“ вследствие от „политиката на лесни пари и стрес тестовете“, които показват данни за рисково претеглени активи. Той подчерта, че проблемът със стрес тестовете не е само в селекцията на сценариите, но и в избора на модела и числата, върху които те са базирани.

Присъстващи на лекцията

В заключение експертът разгледа последиците от всичко това и върху инвестициите, като даде някои насоки за преодоляване на кризата и разрешаване на проблемите в европейската банкова система.

Галерия снимки от Публична лекция  на тема "Необратимият път към срив на еврото" ...