Семинар „Права, възможности и предизвикателства, свързани със свободното движение на работници в ЕС и координация на социалното осигуряване“

четвъртък, 27 април 2017 14:07

Семинар на тема „Права, възможности и предизвикателства, свързани със свободното движение на работници в ЕС и координация на социалното осигуряване“, се проведе в университета. Той бе организиран от FreSsco със сътрудничеството на българския национален FreSsco експерт проф. д-р Катя Владимирова.

На форума бяха представени част от резултатите по  проекта „Мрежа от експерти по вътрешна мобилност в ЕС – свободно движение на работници и координация на социалното осигуряване“ (проект № VC/2013/0300 - лот 1: „Правна експертиза в областта на координацията на социалното осигуряване и свободното движение на работници“). В семинара участваха сътрудници и специалисти от Националния  осигурителен институт (НСИ), Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Института за изследване на населението и човека при БАН, синдикални и работодателски организации, представители на академичните среди, студенти. Лектори от Европейската комисия, гостуващи експерти от FreSsco от страни-членки на ЕС, както  и национални експерти представиха позиции по актуални въпроси, свързани със свободното движение на  работници  в ЕС и координирането на социалната сигурност.

В голямата конферентна зала

Едно от най-големите достижения на Европейския съюз и една от  четирите свободи, с които се ползват гражданите на общността, е свободното движение на работници, посочи при откриването на семинара проф. Катя Владимирова. Тя представи и лекторите: Луиза ван де Вестелакен  и Ана-Лусия Крисан от Европейската комисия, ГД „Заетост, социални въпроси и включване“, Манфред Пьолтъл, FreSsco експерт, Мария Касърова от НСИ, проф. д-р Маргарита Атанасова от УНСС. Това е трети пореден семинар в България, като за пръв път на него ще се обсъжда и темата за здравното осигуряване, конкретизира проф. Владимирова.

Проф. Владимирова (в средата) открива семинара. Вдясно от нея Луиза ван де Вестелакен, Ана-Лусия Крисан и Мария Касърова, вляво - FreSsco експертите от Испания и Австрия - Манфред Пьолтъл  

Проф. Владимирова представи и FreSsco - европейската мрежа на независимите експерти в областта на свободното движение на работници (СДР) и Координацията на социалното осигуряване (КСО). В нея членуват 32 държави от ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария, финансирана е от ЕК и се управлява от Гентския университет в Белгия. Експертът оцени и дейността на FreSsco: да предоставя компетентна юридическа експертиза в областта на СДР и КСО, да разпространява опита и да повишава компетенциите на експертите и практиците. Проф. Владимирова открои и структурата и организацията на мрежата, основните й задачи и дейности, сътрудничеството и календара на събитията.

За последните изменения в областта на свободното движение на работниците говори Луиза ван де Вестелакен. Лекторът се спря на по-доброто прилагане на правата, предоставени от законодателството на ЕС, характеристиките на новата Директива 2014/54, европейските служби по заетостта (EURES), новите регламенти, преразглеждането на директивата относно командироването на работници и др.

По време на семинара

В презентация Ана-Лусия Крисан очерта актуализирането на правилата за координация в областта на социалното осигуряване. Тя се спря на процеса на консултиране, обезщетенията за безработица, достъпа на икономически неактивни граждани до социални придобивки, семейните обезщетения, солидарното осигуряване на командированите работници и др.

Правата за свободно движение и на социални помощи, по-специално на търсещите работа и безработните, коментира Манфред Пьолтъл. Мария Касърова очерта прилагането на регламентите на ЕС за координация на системите за социално осигуряване.

Участници в семинара. Първата вдясно - проф. Маргарита Атанасова 

Възможностите и предизвикателствата за младите хора на пазарите на труда в страните-членки на ЕС, ИИП и Конфедерация Швейцария, директива 2014/54 за мерките за улесняване на контекста на свободното движение на работници коментира проф. Маргарита Атанасова. Тя очерта състоянието и тенденциите на европейския трудов пазар с позитивните промени, намаляването на безработицата, различията между страните. Проф. Атанасова проследи заетостта при възрастовата група 20-64 г., справянето с дефицита на умения в ЕС и др.  

Галерия снимки от Семинар „Права, възможности и предизвикателства, свързани със свободното движени ...