Студентска кръгла маса на тема „Международните отношения в контекста на повишаващите се рискове и заплахи за сигурността“

четвъртък, 27 април 2017 13:40

За представяне на разработките от стажантската програма „Външнополитически анализи и коментари“ към Института за политика и устойчиво развитие 21 (ИПУР 21) за информационния портал “Word Review”, в университета се проведе студентска кръгла маса на тема "Международните отношения в контекста на повишаващите се рискове и заплахи за сигурността".

На форума, организиран от катедра „Международни отношения“ и ИПУР 21, присъстваха доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“, доц. д-р Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедрата, гл. ас. д-р Елизабет Йонева, преподавател в катедра „Международни отношения“, гл. ас. д-р Лиляна Станкова, преподавател в катедра „Управление“, Деница Димитрова, председател на ИПУР 21, студенти и гости.

В зала "Научни съвети"

Доц. Дамянов акцентира върху актуалната темата на кръглата маса и изтъкна, че през последните години се наблюдава натрупване на глобални рискове. Като примери деканът приведе замърсяването на околната среда и тероризма.

Като „специален момент в отношенията между катедра „Международни отношения“ и ИПРУ 21“ определи форума доц. Георгиев и изрази убеденост в ефективността на взаимодействието.

Впечатлен съм от мотивацията ви, обърна се към участниците доц. Ралчев. Връзката между учебния процес и практиката е съществена, малките стъпки са изключително важни за професионалното развитие на студентите, отбеляза той.

Доц. Ралчев, доц. Георгиев, доц. Дамянов, д-р Йонева (отдясно наляво)

От името на целия екип на проекта „Студентски практики“ на Министерството на образованието и науката благодари д-р Станкова. Тя поздрави всички академични наставници и ментори и пожела ползотворна работа на участниците.

„ИПУР 21 е най-сериозният ни работодател“, изтъкна д-р Йонева и представи председателя на неправителствената организация. Деница Димитрова очерта дейността на Института и се спря на проекта „Word review”, който оцени като много успешен благодарение на студентите. Участниците в студентската практика имат възможност да избират свободно темите, които искат да изследват, посочи тя.

Участници в кръглата маса

Жури на студентската кръгла маса бяха д-р Йонева и д-р Стойчо Стойчев, преподавател по политология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Второкурсничката в направление „Политически науки“ Елизабет Никова откри първия панел на кръглата маса. В разработката си  „Референдумът в Турция“ тя засегна отношенията между Русия и Турция, вътрешните конфликти в южната ни съседка и кандидатурата й за членството в Европейския съюз.

Елизабет Никова (вдясно)

Сред обсъжданите теми по време на първия модул бяха: „Кипърският въпрос и енергийните проекти в Източното Средиземноморие“ на Екатерина Чивиева, III курс „Европеистика“; „Африка – „гнездо“ на тероризъм и нестабилност“ на Александър Нуцов, IV курс „Международни отношения“; „Президентска република Молдова: нова държава – стари приятели“ на Валерия Ясибаш, IV курс „Международни отношения“ и др.

Галерия снимки от Студентска кръгла маса на тема „Международните отношения в контекста на повишава ...