Наши преподаватели в ръководството на ИДЕС

понеделник, 24 април 2017 15:47

Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет бяха избрани в ръководните органи на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

Проф. д-р Стоян Стоянов, заслужил професор на УНСС, директор на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет, бе избран за член на Управителния съвет на ИДЕС.

Проф. д-р Стоян Стоянов

Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, бе избрана в Съвета по контрол върху качеството на одиторските услуги.

Проф. д-р Снежана Башева

Доц. д-р Мариана Михайлова от катедра „Счетоводство и анализ“ бе избрана в Дисциплинарния съвет на ИДЕС.

Доц. д-р Мариана Михайлова

 

Галерия снимки от Наши преподаватели в ръководството на ИДЕС ...