Планова учебна евакуация в новия корпус на УНСС

петък, 07 април 2017 14:10

След получаване на звуков сигнал от сирените на пожароизвестителната система на университета започна планова учебна евакуация в корпус "И" (нов корпус) на УНСС.

Студенти в зала 1085 бяха евакуирани след „пожар“, симулацията на който беше предварително подготвена от екип на Националния учебен център към Българския червен кръст (виж на снимката долу).

Студентите напуснаха учебната зала, корпуса и стигнаха до сборния пункт. Всички останали се придвижиха по незадименото стълбище по евакуационния път към изхода (на снимката долу).   

Поради невъзможност за продължаване на придвижването в коридора на третия етаж, вследствие на силен дим и висока температура, пострадали излязоха на покрива на топлата връзка към корпус „З“ и се обадиха на тел. 112 за възникналата авария. Оказана им бе помощ от спасителния екип на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с автомеханична стълба. 

По време на евакуацията "пострадаха" още трима студенти (първият получи отравяне с токсични вещества, вторият - изгаряния, а третият - навяхване на долен крайник). Помощ на пострадалите оказаха екипите на  Районна служба  "Пожарна безопасност и защита на населението", които изнесоха студентите с носилка до пункта за оказване на долекарска помощ, а екип на БЧК проведе практическо упражнение по оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при евакуацията (на снимките долу). 

Целите на учебната евакуация бяха теоретическо запознаване на студентите, преподавателите и служителите  с опасните фактори на пожара и въздействието им върху хората; придобиване на практически умения по своевременното оповестяване, извършване на ефективна евакуация и оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пожар и авария; усвояване на реда и правилата за взаимодействие с екипите от единната спасителна система.

 

Организаторите на евакуацията (отляво надясно) комисар Илия Илиев, началник на 7 РС ПБЗН, Николай Бакърджиев, помощник-ректор, ас. д-р Екатерина Богомилова, Атанас Стефанов, директор на Националния учебно-логистичен център на БЧК – село Лозен, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", Иван Симеонов, ръководител на сектор "Условия на труд и безопасност"

 

 

  

 

 

 

Галерия снимки от Планова учебна евакуация в новия корпус на УНСС  ...