GfK Bulgaria представи бизнеса си пред студенти от катедра "Статистика и иконометрия"

вторник, 04 април 2017 0:00

GfK Bulgaria, водеща компания в областта на маркетинговите проучвания у нас, представи бизнеса си пред четвъртокурсниците от специалност „Статистика и иконометрия“. На срещата в малката конферентна зала присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на катедрата, доц. д-р Соня Чипева, зам.-декан по научноизследователската работа на факултет „Приложна информатика и статистика“, Калина Миткова, ръководител на "Операции глобален център за услуги" в компанията. 

Проф. Павлова (в средата) открива срещата. Вляво от нея - Калина Миткова 

Студентите се запознаха с работата на GfK Bulgaria, част от GfK Group, което стартира у нас през 1994 г. и вече повече от 20 години поддържа стабилни позиции като лидер в своята област на локалния пазар. Портфолиото от услуги на компанията предлага решения за всички индустрии, това e единственият панел в България, който събира, обработва и анализира данни за консумацията на продукти за потребление в дома - на базата на своите 2500 домакинства-панелисти и изнесени екипи с дейност, свързана с пазарни проучвания за други GfK страни. Представени бяха възможностите специалисти-статистици да участват конкретно в серия от практически дейности. 

В малката конферентна зала

GfK Bulgaria е собственик и управлява всички стъпки от процеса на провеждане на пазарните проучвания (от уточняване на бизнес ситуацията, предмет на изследване, до провеждането на проучването, кодирането и обработката на данните, анализа им), което дава на компанията сериозно конкурентно предимство, което клиентите ценят, посочиха лекторите. 

Студентите

Водещите експерти на GfK Bulgaria представиха пред студентите от специалността по-подробно един от големите отдели на компанията - Global Service Center Consumer Experiences. Те дадоха информация за спецификата на проучванията, които се извършват в този отдел, етапите, през които преминава едно маркетингово изследване, процеса на работа и възможностите за професионално развитие.

Студентите от специалност „Статистика и иконометрия“ проявиха голям интерес към презентациите. Четвъртокурсниците бяха поканени да кандидатстват за актуални отворени позиции в компанията.

Галерия снимки от GfK Bulgaria представи бизнеса си пред студенти от катедра "Статистика и икономе ...