Информационна среща по проект "Студентски практики - фаза 1"

Поредна информационна среща за обсъждане на възможностите по проект „Студентски практики – фаза 1“, изпълняван от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, бе организирана със студенти в университета.

Третокурсници и четвъртокурсници от различни специалности получиха от доц. д-р Росен Кирилов, зам.-директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и ръководител на Специализираното звено за практическо обучение, насоки за кандидатстване и включване в студентските практики.

Доц. Росен Кирилов

Около 1000 са сключените договори досега, но УНСС има определен капацитет от 3505 практики до края на 2017 г., уточни доц. Кирилов. Практиката дава възможност както за обучение в реална среда, така и за работна позиция при добро представяне на студента, посочи той. Тя  е  240 астрономически часа и всеки студент, преминал успешно това практическо обучение получава стипендия в размер на 480 лв., конкретизира доц. Кирилов.

Студенти

Галерия снимки от Информационна среща по проект "Студентски практики - фаза 1" ...