Компанията Procter & Gamble представи възможностите си за стаж и работа

петък, 17 март 2017 11:22

Procter & Gamble, международна компания за бързооборотни стоки с над 30 марки, представи отворените си позиции и кариерните си възможности пред студенти от университета. В презентация на тема „Market Yourself“ бяха очертани и изискванията при подбор на служители за фирмата, възможностите на кандидатите да представят оптимално своите професионални и личностни качества. Срещата бе осъществена с подкрепата на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС.

Доц. Близнаков открива срещата

Доц. д-р Йордан Близнаков, директор на МЦРК, представи лекторите и оцени възможността техният опит да даде добра практическа насоченост на студентите в избора им на работа и кандидатстването за нея.

Мениджърите на Procter & Gamble Юлияна Колева, мениджър „Човешки ресурси“, Михаил Ябукарски, мениджър на дистрибуторски операции, и Николай Аврамов, мениджър „Ключови клиенти“, представиха компанията и кариерните области за работа, която Procter & Gamble оценяват като „различна още от първия ден“.

Юлияна Колева, Михаил Ябукарски и Николай Аврамов (отдясно наляво)

Как кандидатът за свободна позиция да се представи най-добре, коментира Николай Аврамов, които дефинира седемте стъпки на успеха. В градация той открои самочувствието, притежаването на уникална гледна точка, изтъкването на личностните качества, позитивността на претендента и др.

В зала "Тържествена"

За намирането на работа, която да съответства на желанията, характера и уменията на кандидата, говори Михаил Ябукарски. Той даде конкретни препоръки за „неочакваните въпроси“ извън шаблона, възможностите да бъде впечатлен работодателя по време на интервюто, сближаването на интересите на двете страни и т.н.

Лекторите

Галерия снимки от Компанията Procter & Gamble представи възможностите си за стаж и работа ...