Инициатива „Обучение в практиката“ за студентите от специалност „Политология“

петък, 17 март 2017 9:24

Третокурсници от специалност „Политология“ на УНСС се докоснаха до реалния бизнес по време на обучение в инвестиционния посредник „Карол“. 

В библиотеката на „Карол“

Инициативата „Обучение в практиката“ е съставна част от избираемите дисциплини „Анализ на политическия риск“ и „Емпиричен политически анализ“, водени от доц. д-р Елена Симеонова. Основната идея на инициативата е да предостави на студентите „усещане“ за реалния бизнес, да покаже как проблематиката на изучаваните дисциплини се свързва с практическата реалност и как усвояваните в университета знания и умения могат да помогнат на студентите от специалност „Политология“ да намерят професионална реализация и в бизнеса. 

Университетските преподаватели също има какво да научат от бизнеса. Доц. д-р Елена Симеонова и Адриян Бериша, ІІІ курс, специалност „Политология“

Изпълнителният директор на ИП „Карол“ Ангел Рабаджийски запозна студентите със същността на капиталовите пазари, механизмите на функционирането им, дейността на небанковите финансови институции. Специално внимание бе отделено на начина, по който политическата среда, по-специално рисковете, които тя генерира, оказва влияние върху капиталовите пазари. Той се спря и на ролята и значението на различните типове анализ при вземането на инвестиционни решения.

 Ангел Рабаджийски

Студентите видяха как се извършва в реално време търговията на Българската фондова борса. Те имаха възможност да проследят сключването на сделки, сами да идентифицират най-търсените в момента компании и да установят „срещата“ в интересите на купувачи и продавачи. 

Студентите очакват да научат подробности за стажантската програма на „Карол“

Милена Петкова, мениджър „Знание“ в „Карол“, представи на студентите стажантската програма и различните образователни инициативи на компанията, които надграждат академичните знания и създават нови умения и възможности. 

Галерия снимки от Инициатива „Обучение в практиката“ за студентите от специалност „Политология“ ...