Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио

Публична лекция на тема „The Very Japanese Company“ изнесе в университета проф. Макото Канда, преподавател по „Стратегически мениджмънт“ в Meiji Gakuin University, Токио, Япония. Пред студентите от специалност „Икономика на туризма“ японският професор говори за традиционните компании в страната и тяхното устойчиво развитие. Събитието в зала „Тържествена“ бе организирано от доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международно сътрудничество, и ас. д-р Христина Бойчева, преподавател в катедра „Икономика на туризма“.

Проф. Макото Канда

Доц. Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Икономика на инфраструктурата“, откри публичната лекция и представи гост-лектора. Тя се спря на приноса на Япония за развитието на стратегическия мениджмънт и иновациите в глобален мащаб.

По време на публичната лекция в зала "Тържествена"

Проф. Канда открои резултатите от своето проучване за устойчивото развитие на традиционните японски компании, създадени преди повече от 100 години - още през 16 и 17 век. Той подчерта, че управлението на социалните взаимодействия и мениджмънтът на човешките ресурси изграждат потребителска лоялност, която е основният фактор за дългосрочното устойчиво развитие на бизнеса.

Проф. Канда с доц. Раковска (вляво) и д-р Бойчева

Гост-лекторът очерта и иновативните области за развитие на изследваните компании и отговори изчерпателно на многобройните въпроси.

Преди публичната лекция проф. Канда и доц. д-р Мирослава Раковска обсъдиха възможностите за сътрудничество между българския и японския университет в областта на научните изследвания, студентската и преподавателската мобилност. Проф. Канда пое конкретни ангажименти за реализиране на съвместни проекти между УНСС и Meiji Gakuin University.

Галерия снимки от Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество между УНСС и ...