Изпитна сесия


По преподавател:

Съобщение за специалност "Европейски бизнес и финанси"

Изпит (поправка) по СПЕЦ. КУРС ПО УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО (ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING) за спец. „Европейски бизнес и финанси“

Дата: 30.06.2017 г. (петък) Час: 18:00 Зала: 2117Годишна поправителната сесия се провежда:

1. за двусеместриалното обучение - след втория семестър;

2. за трисеместриалното обучение - след третия семестър;

3. за четирисеместриалното обучение - след втория и след четвъртия семестър.