Изпитна сесия


По преподавател:

Важно! Във връзка с промяна в учебните планове, всички студенти от направление "Администрация и управление" - 1-и курс, до 7 юни 2017 задължително да подадат в отдел "Студенти-бакалавър" нови заявки за избираеми дисциплини   


Важно! Студентите от всички поднаправления на направление "Икономика", първи курс, задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс


Важно за класирането по специалности след втори курс