Информационен ден за представяне на националния конкурс по проект "Техностарт 2"

петък, 16 септември 2016 10:37 /
Начало:
вторник, 27 септември 2016 16:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Министерството на икономиката и

катедра „Предприемачество“ при УНСС

организират

информационен ден за представяне на националния конкурс по проект „Техностарт 2“

В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ за стартирането на собствен, иновативно ориентиран бизнес, в размер до 19 800 лв. (в зависимост от параметрите на конкретния проект). В конкурса могат да участват студенти - бакалаври или магистри, докторанти, както и вече завършили висше образование през 2015 г. или 2016 г.

Представянето на условията на конкурса ще бъде на 27 септември от 16.00 ч. в голямата конферентна зала.