Заключителна конференция по международния проект "Ретур"

сряда, 08 юни 2016 10:36 /
Начало:
четвъртък, 16 юни 2016 10:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

 

 Заключителна конференция по

международния проект "Ретур"

16 юни, 10:00 -14:00 ч., голяма конферентна зала

Проектът „Ретур“ (RETOUR), който стартира на 1 януари 2014 г. и продължава до 30 юни 2016 г., се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия, ключова програма К2. Проектът се изпълнява от консорциум от шест европейски държави – Италия, България, Испания, Франция, Гърция и Ирландия – и има за цел да разработи, въведе и валоризира програма за обучение по руски език, насочена към работещите в сектора на туристическото обслужване.

Курсът „Ретур“ представлява иновативен ресурс за обучение по руски език за възрастни, работещи в сферата на туристическото обслужване: ресторантьорството, хотелиерството и търговията на дребно. Насочен е към изграждане на комуникативни умения при учащите се и практическо овладяване на руски език на ниво А2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР) за работещите в сферата на туристическото обслужване. Достъпен е на английски, френски, испански, италиански, гръцки и български език.

На конференцията ще бъде представено българското участие в проекта, ще бъдат демонстрирани ресурсите на курса и възможностите, които предоставят. Ще бъде предоставена и платформа за дискусия относно перспективите за интегриране на учебния курс в програмите за обучение.