Кръгла маса на тема "Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър"

понеделник, 16 май 2016 13:31 /
Начало:
петък, 03 юни 2016 10:00
Край:
Място:
малка конферентна зала
Подробности:

Университет за национално и световно стопанство

Финансово-счетоводен факултет

катедра "Счетоводство и анализ"

П О К А Н А

 за

КРЪГЛА МАСА

на тема

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО”,

ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

3 юни (петък), 10,00 часа, малка конферентна зала на УНСС