Подбор на студент-посланик на EU Careers

вторник, 11 февруари 2020 17:25 /
Начало:
Край:
неделя, 23 февруари 2020 20:00
Място:
Подробности:

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) съвместно с УНСС предоставя възможността на един от вас да стане студентски посланик на EU careers.

Търси се:

  • Студент, който ще бъде със студентски права през учебната 2020-2021 г.;
  • Може да участва в еднодневно задължително обучение в Брюксел през септември/октомври 2020 г.;
  • Има отлични комуникативни и организационни умения;
  • Притежава устойчивост, иновативност и готовност за учене.

От студента-посланик се очаква:

  • Да контактува със студенти, които се интересуват от кариера в ЕС;
  • Да контактува с университетски медии и да разпространява информация за възможностите за работа в ЕС (включително в подходящи социални мрежи);
  • Да организира и участва в събития, свързани с дни на кариерата;
  • Да поддържа и редовно да наблюдава специална Facebook страница

Как да кандидатствате?

  • Изпратете CV в европейски формат, в което да са посочени изрично нивата на владеене на чужди езици, както и организационния Ви опит;
  • Одобрените след първата селекция ще бъдат поканени на събеседване.

Срокове:

Повече информация за инициативата Студентски посланици на EU careers можете да намерите на уебстраницата на EU Careers