Трета научна конференция с международно участие „Сигурност и бъдещо развитие в Близкия изток“

петък, 07 февруари 2020 14:56 /
Начало:
сряда, 01 април 2020 10:00
Край:
Място:
зала „Научни съвети“ - 2032А
Подробности:

Заявки за участие: 

доц. д-р Боян Хаджиев

e-mail: bhadzhiev@unwe.bg