Конкурс за стипендианти по програма „Туризъм“ на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и „Холдинг Варна“ АД

понеделник, 03 февруари 2020 14:46 /
Начало:
Край:
петък, 28 февруари 2020
Място:
Подробности:

Започна приемът на документи по стипендиантска програма „Туризъм", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2019/2020 г. Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от фондация "Св. Св. Константин и Елена".

Краен срок за прием на документи: 28 февруари 2020 г.

Право да кандидатстват по програмата имат студенти в специалности от професионално направление „Туризъм”, български граждани, в редовна форма на обучение – степен професионален бакалавър, бакалавър и магистър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Изискване: Минимален успех на кандидатите от предходния семестър: отличен - 5.50

Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за участие в стипендиантската програма
  • мотивационно писмо;
  • академична справка (или уверение от университета) за успех от зимния семестър на учебната 2019/2020 г., форма на обучение, специалност, курс;

За повече информация: кабинет 1009 и 2135.