Извънпленарно гласуване за попълване на незаетите места в Академичния съвет на УНСС

сряда, 15 януари 2020 18:44 /
Начало:
четвъртък, 16 януари 2020 12:00
Край:
петък, 17 януари 2020 16:00
Място:
Академична зала
Подробности:

  

Извънпленарното гласуване  за частични избори за членове на Академичния съвет ще се проведе на 16 януари 2020 г. от 12.00 до 16.00 часа и на 17 януари 2020 г. от 10.00 до 16.00 часа в Академичната зала. на УНСС.

На базата на резултатите от проведеното гласуване на Общото събрание от 15 януари 2020 г.  в листата на хабилитираните преподаватели за попълване на пет свободни места се включват:

проф. д-р Огнян Георгиев Симеонов

проф. д-р Диана Илиева Копева

проф. д-р Николай Христов Щерев

проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

доц. д-р Стела Константинова Ангова

проф. д-р Христина Лазарова Николова

доц. д-р Мария Енева Бакалова

проф. д-р Даниела Николаева Кох-Кожухарова

доц. д-р Миланка Димитрова Славова

доц. д-р Гергана Василева Боянова

  

На базата на резултатите от проведеното гласуване на Общото събрание от 15 януари 2020 г. в листата на нехабилитираните преподаватели за попълване на две свободни места се включват:

гл. ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова

ст.преп. д-р Иван Стоилов Стоилов

гл. ас. д-р Илия Добромиров Гътовски

гл. ас. д-р Калоян Радостинов Димитров