Преводачески стаж в ЕК

петък, 10 януари 2020 13:27 /
Начало:
Край:
петък, 31 януари 2020
Място:
Брюксел или Люксембург
Подробности:

Катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ и Студентският съвет представят на вниманието на колегите с много добре владеене на чужди езици - ниво С1/С2, възможността за платен преводачески стаж в ЕК от 1 октомври 2020 до 28 февруари 2021.

Срок за кандидатстване: от 6 до 31 януари 2020 г.

Повече информация: тук