Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Международни отношения“ и „Европеистика“ и магистрите от специалности „Международни отношения: международна публична администрация“, „Международни отношения: управление на конфликти“ и „Национална сигурност“

сряда, 27 ноември 2019 17:29 /
Начало:
сряда, 11 декември 2019 15:30
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности:

На 11 декември от 15.30 ч. в аула „Максима“ ще се проведе официалната церемония по връчване на дипломите на студентите, завършили специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“ - ОКС „бакалавър“ и „Международни отношения: международна публична администрация“, „Международни отношения: управление на конфликти“ и „Национална сигурност“ - ОКС „магистър“.

Абсолвентите следва да се явят в 14.00 ч., за да се подпишат в дипломните книги - съответно бакалаврите в отдел „Студенти - бакалавър" при г-жа Елена Богданова, а магистрите в отдел „Студенти - магистър". Необходима е бележка от библиотеката, че са върнали всички книги и учебници, които са ползвали през курса на обучение.


* Студентите-бакалаври, които са се дипломирали през м. октомври, следва да се явят в отдел "Студенти-бакалавър" при г-жа Елена Богданова до края на м. ноември, за да се подпишат, преди да им бъдат сканирани дипломите.