Общо събрание на УНСС

вторник, 26 ноември 2019 10:23 /
Начало:
сряда, 18 декември 2019 10:00
Край:
сряда, 18 декември 2019 21:00
Място:
аула "Максима"
Подробности:

 


ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет  на ректорското ръководство на УНСС за периода декември 2018 г. – декември 2019 г., и за мандата 2015 г. – 2019 г.

2. Отчет за дейността на Контролния съвет на УНСС за периода декември 2018 г. – декември 2019 г., и за мандата 2015 г. – 2019 г.

3. Промени в Правилника за дейността на УНСС.

4. Избор на академичен омбудсман.

5. Избор на ректор на УНСС. (Номинации)

6. Избор на Академичен съвет на УНСС. (Номинации)

7. Избор на председател и заместник-председатели на Общото събрание на УНСС. (Номинации)

8. Избор на председател, заместник-председатели и членове на Контролния съвет. (Номинации)

9. Текущи.