Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Политология“, магистрите от специалност „Политология със специализация „Приложна политология“ и придобилите ОНС „доктор“

четвъртък, 21 ноември 2019 10:30 /
Начало:
вторник, 10 декември 2019 16:00
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:

На 10 декември от 16.00 часа в зала „Тържествена“ ще се проведе официалното връчване на дипломите на успешно завършилите бакалаври от специалност „Политология“, магистри от специалност „Политология със специализация „Приложна политология“ и придобилите ОНС „доктор“.

Дипломантите да се явят в залата в 15:30 ч., за да се подготвят за церемонията.

Забележка:

1. Студентите положили държавен изпит през м. октомври трябва да се явят в отдел „Студенти“ до края на м. ноември, за да си подпишат дипломите!

2. Всички дипломиращи се студенти е необходимо предварително да се явят в отдел „Студенти“ за полагане на подписи в дипломните книги, след като са получили заверка от библиотеката в студентската си книжка.

Приемното време на отдел "Студенти" е от 09:00 до 15:00 часа.