Бизнес игра със студенти от специалност „Финанси“, ОКС „бакалавър“

вторник, 12 ноември 2019 23:20 /
Начало:
петък, 22 ноември 2019 13:00
Край:
Място:
зала П034
Подробности:

На 22 ноември от 13.00 ч. в зала П034 ще се проведе бизнес игра със студенти от специалност „Финанси“, ОКС „бакалавър“, организирана съвместно от „АЙ БИ ЕМ България“ ЕООД и катедра „Финанси“.

Целта на играта е да увеличи синергията между образование и бизнес, посредством засилване на експертизата на студентите, но също така и позициониране на IBM като топ откривател на таланти.

Бизнес играта е върху задачи от работния процес във Финансовия център на Ай Би Ем България. Тя ще даде възможност на студентите да добият непосредствена представа за естеството на работата във Финансовия център на Ай Би Ем и да участват в едно полезно практическо упражнение, на базата на интересен казус от практиката.

Бизнес играта ще бъде ръководена от млади специалисти на Ай Би Ем България, които са завършили финансови специалности /бакалавър и магистър/ в УНСС.