Връчване на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“

вторник, 12 ноември 2019 10:29 /
Начало:
вторник, 03 декември 2019 15:00
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:

На 3 декември от  15.00 ч. в зала „Тържествена“ ще бъдат връчени дипломите на випуск 2019 на специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите да се явят  в отдел „Студенти“, гише № 14 и да представят бележка от библиотеката на УНСС, че не дължат учебници, и да положат подпис  в  дипломната книга на  3 декември от 09.00 до 14.00 ч.