Ден на специалност „Икономическа социология” и връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология”

понеделник, 11 ноември 2019 13:20 /
Начало:
четвъртък, 19 декември 2019 16:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности:

На 19 декември от 16.00 часа в аула „Максима” академичният състав на катедра „Икономическа социология” организира Ден на специалността и тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти-бакалаври (положили успешно държавен изпит през юли и септември 2019) и магистри (успешно защитили дипломна работа през юли 2019) от специалностите:

  • „Социология” и „Икономическа социология и психология”,
  • „Бизнес психология и социология”,
  • „Социални изследвания, анализи и проекти”.

Забележка: До 17декември дипломиращите се бакалаври трябва да се явят в отдел „Студенти“, за да положат подписи в дипломната книга. Без този подпис е невъзможно получаването на диплома по време на церемонията.

Дипломиращите се магистри трябва да се явят в отдел „Студенти” на 19 декември до 15.00 ч., за да положат подписи в дипломната книга.