Връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Индустриален бизнес“

понеделник, 11 ноември 2019 9:39 /
Начало:
петък, 22 ноември 2019 15:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности:

На 22 ноември от 15.00 часа в аула „Максима” ще се състои тържествено връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили специалностите на катедра „Индустриален бизнес“.

Дипломираните бакалаври от специалностите „Бизнес икономика“, „Индустриален бизнес“ и „Бизнес икономика с преподаване на английски език“, най-късно до 12.00 часа на 22 ноември трябва да са се подписали в дипломната книга в отдел „Студенти“, ОКС „бакалавър“.

Дипломираните магистри от специалностите „Бизнес икономика“ и „Бизнес анализи и проекти“,  най-късно до 14.00 часа на 22 ноември трябва да са се подписали в дипломната книга в отдел „Студенти“, ОКС „магистър“.

Тогите за тържественото връчване на дипломите се получават половин час преди започване на церемонията - от 14.30 до 15.00 часа.