Връчване на дипломите на абсолвентите от специалност “Предприемачество”

понеделник, 04 ноември 2019 14:35 /
Начало:
сряда, 20 ноември 2019 16:00
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:

Церемонията по официално връчване на дипломите на абсолвентите от специалност „Предприемачество“, ОКС „бакалавър“ и специалност „Предприемачество“ със специализация „Фамилно предприемачество“, ОКС „магистър“, ще се проведе на 20 ноември от 16.00 ч. в зала „Тържествена“. На церемонията ще присъства проф. Кен О'Нийл, носител на почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дипломантите от ОКС „бакалавър“ да се явят  в отдел „Студенти“  за полагане на подписи в дипломната книга  в периода  11 - 19 ноември от 9.15  до 15.00 ч., а от ОКС „магистър“- на 20 ноември от 14.00 до 15.30 часа.

Необходимо е представяне на студентската книжка, заверена с печат от библиотеката.