Връчване на дипломите на бакалаврите от специалностите „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и магистрите от специалностите „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, редовно и дистанционно обучение

понеделник, 21 октомври 2019 12:08 /
Начало:
понеделник, 02 декември 2019 12:30
Край:
Място:
зала „Тържествена“
Подробности:

На 2 декември от 12.30 ч. в зала „Тържествена“ ще се състои официалното връчване на дипломите на завършилите през месец юли 2019 г. специалности „Икономика на туризма“ и „Икономика на туризма с преподаване на английски език“ -  ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“ - ОКС “магистър”,  редовно и дистанционно обучение.

Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 2 декември в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалавър“, гише № 11; отдел „Студенти – Магистър“ и Център за дистанционно обучение.