Връчване на дипломите на бакалаврите от специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ и магистрите от специалности „Връзки с обществеността“ и „Бизнес журналистика и продуцентство“

вторник, 15 октомври 2019 9:42 /
Начало:
четвъртък, 21 ноември 2019 16:00
Край:
Място:
аула „Максима“
Подробности:

На 21 ноември от 16.00 ч. в аула „Максима“ ще се проведе официалната церемония по връчване на дипломите на завършилите студенти от специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ – ОКС „бакалавър“, „Връзки с обществеността“ и „Бизнес журналистика и продуцентство“ – ОКС „магистър“.

Необходимо е всички дипломанти предварително да положат подпис в дипломната книга - отдел „Студенти“, гише № 12.