Тържествено откриване на новата учебна година

вторник, 24 септември 2019 9:44 /
Начало:
понеделник, 30 септември 2019 10:00
Край:
понеделник, 30 септември 2019 12:00
Място:
аула „Максима“
Подробности:

Тържеството може да гледате онлайн на video.unwe.bg.


От 11.30 часа ще се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите и институтите по направления, поднаправления и потоци, както следва:

Направление “Икономика”:

Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“:

Факултет “Общоикономически”:

Поток 140  - зала 2005 - проф. д-р Маргарита Атанасова

Поток 141 - зала 2006 - доц. д-р Галина Димитрова

Поток 142 - зала П034 - доц. д.н. Пенчо Пенчев

Поток  913 - дистанционно  - зала 2005 - проф. д-р Маргарита Атанасова


Поднаправление “Икономика и бизнес“:

Бизнес факултет, Институт по творчески индустрии и бизнес , Институт по предприемачество:

Поток 143  - зала 2030  - проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Поток 144  - зала 2015  - проф. д.ик.н. Кирил Тодоров

Поток 145 - зала 3008 -  проф. д-р Владя Борисова

 

Поднаправление “Икономика и инфраструктура“:

Факултет “Икономика на инфраструктурата”:

Поток 146 - зала 4055 - проф. д-р Димитър Димитров

Поток 147 - зала 4056 - доц. д-р Силвия Терезова

Поток 148 - зала 3006 - проф. д-р Мирослава Раковска

Поток 914 - дистанционно – зала 4005 – проф. д.н. Симеон Желев

 

Поднаправление “Приложна информатика, комуникации и иконометрия“:

Факултет “Приложна информатика и статистика”:

Поток 149 - зала 2023  - проф. д-р Камелия Стефанова

 

Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол”:

Финансово-счетоводен факултет:

Поток 106 - зала 2007 - проф. д-р Снежана Башева

Поток 107 - зала 2009 - проф. д-р Маргарита Александрова

Поток 108 - зала  П035 - доц. д-р Олег Димов

Поток 927 - дистанционно - зала 2009 – проф. д-р Маргарита Александрова

 

Поднаправление “Икономика с чуждоезиково обучение”:

Факултет “Международна икономика и политика”,  Институт по творчески индустрии и бизнес:

Поток 122 - зала 3048  -  доц. д-р Васил Петков

Поток 123 - зала 3049  -  проф. д-р Мария Маркова

 

Поднаправление “Икономика с преподаване на английски език”:

Факултет “Международна икономика и политика”:

Поток 134 - зала 2013 - доц. д-р Светла Бонева

 

Направление “Администрация и управление”

Факултет “Управление и администрация”:

Поток 233 - зала 4005 -  проф. д.н. Симеон Желев

Поток 234 - зала 4007 -  доц. д-р Надя Миронова

Поток 235 - зала 2019 -  проф. д-р Поля Кацамунска

Поток 937 - дистанционно  зала 2019 – проф. д-р Поля Кацамунска

 

Направление “Политически науки”

Поднаправление „Международни отношения“

Поток 319 - зала 2029 -  доц. д-р Мария Бакалова

 

Поднаправление „Политология“

Поток 319 - зала 4052  -  доц. д-р Симеон Асенов

 

Направление “Социология, антропология и науки за културата”

Факултет “Общоикономически”:

Поток 411 - зала 3034  -  проф. д-р Мария Стоянова


Направление “Обществени комуникации и информационни науки” /Медии и журналистика  и Медия икономика/

Факултет “Икономика на инфраструктурата”:

Поток 517 - зала 3072 - проф. д.н. Ивайло Христов

Поток 518 - зала 3072 - проф д.н. Ивайло Христов

 

Направление “Право”

Юридически факултет:

Поток 617 - зала  3074  -  доц. д.ю.н. Живко Драганов

Поток 618 - зала  3075  - доц. д-р Гергана Боянова


Учебните занятия на 30.09.2019 г. започват след 14.00 часа по  обявеното разписание.