Обучителен курс за придобиване на Certified Fraud Examiner (CFE) сертификация

понеделник, 29 юли 2019 10:47 /
Начало:
Край:
понеделник, 28 октомври 2019
Място:
Подробности:

В изпълнение на меморандума за сътрудничество между УНСС и Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ) - ACFE Bulgaria, студентите от УНСС имат възможност да участват в първия в България обучителен курс за придобиване на Certified Fraud Examiner (CFE) сертификация.

Обучителният курс ще бъде на английски език и ще се проведе от 25 до 28 октомври включително.

Ако желаете да се запишете за курса или имате нужда от допълнителна информация, пишете на имейл: info@acfe.bg.

Координатори по организацията на обучителния курс са ас. д-р Явор Башев, зам.-председател на Асоциация на АСЕРИ и преподавател в катедра „Финансов контрол“, и доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“.