Международна научна конференция „Новите информационни технологии и големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

петък, 03 май 2019 14:01 /
Начало:
четвъртък, 06 юни 2019 9:30
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:


Международна научна конференция  

 „Новите информационни технологии и големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“

6 - 7 юни, УНСС

 П О К А Н А